Barcelona societat revista d'informació i estudis locals Ajuntament de Barcelona - Barcelona Gerència de l'Ambit de Benestar Social 1993- - v. 30 cm. - Semestral


Idioma: Català

1133-6315


Serveis socials

Powered by Koha