Touraine, Alain

¿Qué es una sociedad multicultural? falsos y verdaderos problemas Touraine, Alain ; Cordón, María (trad.) - [Madrid?] 1995 - 12 fulls 30 cm. - Revista : Claves de la razón práctica núm. 56, octubre de 1995 .

Article consultable també en versió electrònica:

SUMARI: - Introducción - La descomposición del orden político - El Sujeto personal, entre la instrumentalidad y la identidad - La etnicidad - La recomposición del mundo - Mayorías y minorías - La laicidad hoy - Conclusión RESUM: L'autor s'interroga sobre els conceptes de multiculturalitat i multietnicitat, i sobre com la defensa de les minories pot arribar a oposar-se al multiculturalismo o l'alliberament dels oprimits. Estableix com a única societat multicultural estable l'estat laic, denominat democracia. El multiculturalisme no consistiria en una fragmentació de la societat en comunitats tancades en sí mateixes; el multiculturalisme només tindria sentit si es defineix com la combinació, dins d'un territori, d'una unitat social i d'una pluralitat cultural mitjançant intercanvis i comunicacions entre els individus que hi participen.


Idioma: Castellà


Globalització
Identitat cultural
Minories
Multiculturalisme

Powered by Koha