Bartlett i Castellà, Enric R.

Comentaris sobre algunes consideracions del Síndic de Greuges de Catalunya en matèria d'immigració Bartlett Castellà, Enric R. - Barcelona Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona, ICESB 2001 - 32 p. 23x17 cm - Perspectiva social 46 .

"Aquestes consideracions es recullen en els Informes anuals del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya publicats en el 'Butlletí Oficial del Parlament' i en una edició del Síndic de Greuges mateix. També estan disponibles en la seva pàgina web. www.sindicgreugescat.org" -Nota de l'autor. - Separata.


Idioma: Català


Administració autonòmica
Administració pública
Avaluació
Demografia
Economia
Identitat cultural
Immigració
Integració
Legislació
Emigració i immigració (Legislació)
Racisme


Catalunya

Powered by Koha