Esteve Ortega, Esperança

Els Menors estrangers indocumentats no acompanyats (MEINA) a Santa Coloma de Gramenet Esperança Esteve i Ortega ; Núria Fustier i Garcia ; Nico Villena Córdoba - Barcelona Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social 2000 - 8 p.

Número dedicat a la immigració "Immigració: racisme i cohesió social". -- Resum de resultats de la intervenció, p.95-96.

Des del mes de gener de 1998 es va anar detectant, a través de l'observació dels professionals de serveis socials, de la política local i de veïns de Santa Coloma, la presència a la ciutat de grups d'infants menors d'edat d'origen magribí sense documentació ni referències familiars, que es concentraven sobretot als barris del Raval i el Fondo. Es tractava d'un grup d'adolescents les edats dels quals estarien compreses entre ctaorze i divuit anys. S'han anat realitzant les accions necessàries, per detectar els menors i entrar-hi en contacte a la qual es van destinar dos educadors i un mediador a temps complet. Progressivament, s'han posat en marxa recursos i/o projectes per completar un dispositiu d'atenció als MEINA.


Idioma: Català

0214-8420


Immigració
Legislació


Barcelona (Província)

Powered by Koha