Marín i Corbera, Martí

Immigració a Catalunya els anys del franquisme Martí Marín ; Angelina Puig ; Imma Boj ; … [et al.] - Barcelona L'Avenç 2005 - 30 p. il. b/n 31 cm. - L'Avenç 298, gener 2005, p. 21-51 .

Sumari: -Reflexionant sobre les migracions recents, p. 22 -Ritmes i composició migratoris. Les xifres d'un fenomen complex, p. 24 -Torre-Romeu: la immigració fa néixer un barri, p. 32 -El pavelló de les missions. La repressió de la immigració durant el període franquista, p. 38 -La novel·la catalana de la immigració, p. 46 -Un motiu per un museu. El museu d'història de la immigració a Catalunya, p. 50 Resum: Dossier dedicat a fer un repàs històric de la immigració rebuda a Catalunya. La voluntat històrica se centra en el dibuix de les característiques de la immigració als anys seixanta, durant la dictadura franquista únicament, però des d'una vessant múltiple. És una immigració originària d'altres indrets de l'estat espanyol. Aquesta realitat originà l'aparició de nous barris, però també d'una literatura molt influida. De l'anàlisi previ s'origina la qüestió de la conveniència de crear un museu d'història de la immigració.


Idioma: Català


Estadística
Història
Immigració
Literatura
Migració
Urbanisme


Catalunya

Powered by Koha