Novetats Aprovació de la Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya - 2010

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 28 d'abril la Llei 10/2010, 7 de maig d'acollida de les persones immigrades i retornades. La Llei, en termes generals, crea un servei general de primera acollida. Aquest englobarà recursos de titularitat pública i privada dirigits a garantir la satisfacció de les necessitats inicials de formació i informació de caràcter bàsic de les persones estrangeres. Una lLei que també serveix per consolidar un conjunt d'iniciatives públiques, majoritàriament locals, que són la base d'un model d'acollida que des de fa anys l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania ha anat treballant conjuntament amb els municipis de la província de Barcelona.


Legislació
Recepció i acollida (Immigració)

Powered by Koha