Bertran i Castellví, Jordi

Opinió. Llei de barris La Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles, és la primera llei nova que va aprovar el Govern del president Pasqual Maragall. Jordi Bertran i Castellví. Coordinador de l’Àrea d’Infraestructures ; Urbanisme i Habi - 2007

En coherència amb les prioritats que s’havien marcat, el Govern va voler donar un impuls determinat a les polítiques urbanes. Definir un marc d’actuació, assenyalar uns àmbits prioritaris d’actuació, crear un fons, dotar-lo econòmicament, convocar anualment el programa i atorgar ajuts als barris de municipis que hagin presentat un programa ajustat a les necessitats i a les urgències. En aquesta línia, amb la convocatòria de l’any 2007 s’haurà arribat a un total de més de seixanta barris, amb una inversió compromesa de vuit-cents milions d’euros i més d’un milió de ciutadans beneficiats. La Llei va ser desenvolupada pel Decret 369/2004, l’article 3 del qual parla dels indicadors per a la determinació de l’àrea d’atenció especial, els quals han estat estructurats en quatre grups: processos de regressió urbanística i dèficits d’equipaments i serveis; problemes demogràfics; presència de problemes econòmics, socials o ambientals; i dèficits socials i urbans i problemàtiques de desenvolupament local.


Legislació
Urbanisme

Powered by Koha