Cantos i Santamaría, Àngels

L'Experiència amb immigrants a la ciutat de Mataró, un Pla d'actuació que evoluciona Àngels Cantos i Santamaría - Barcelona Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social 2000 - 4 p.

Número dedicat a la immigració "Immigració: racisme i cohesió social".

Les actuacions que a Mataró es varen plantejar tenien tres eixos sobre els quals les varen planificar: el primer estava dirigit als nouvinguts. El segon eix apuntava a les entitats ciutadanes autòctones que treballaven activament per abordar aspectes significatius de la vida de la ciutat. El tercer últim eix volia potenciar les relacions entre administracions, en aquest cas l'Ajuntament i la Diputació, aportant els recursos necessaris i vetllant per l'equilibri de tot el procés, entenent que una bona intervenció i una millor coordinació entre aquests tres sectors introduiria equilibri en les diferents propostes i efectivitat en les actuacions.


Idioma: Català

0214-8420


Immigració
Immigrants
Programes d'acció social


Barcelona (Província)
Mataró

Powered by Koha