Marc legal les autoritzacions de treball per compte propi - 2008

Les autoritzacions de treball per compte propi s'exigeixen quan un estranger no comunitari pretén realitzar en territori espanyol una activitat lucrativa de manera autònoma, en qualitat d'artesà, comerciant, agricultor o professional. La concessió inicial d'aquest tipus d'autorització permetrà posteriors renovacions fins assolir els cinc anys de residència legal continuada que donen peu a la residència de caràcter permanent.


Legislació
Treball

Powered by Koha