Santamaria, Glòria

Mediació comunitària l'aposta pel diàleg Glòria Santamaria - Barcelona Diputació de Barcelona 2004 - 4 p. il. col. 27 cm. - DB. Revista de la Diputació de Barcelona núm. 128, maig-juny 2004, p. 20-23 .

Resum: Es destaca la importància de la mediació cultural com a instrument de treball útil per a resoldre conflictes també a l’àmbit local. Els ajuntaments poden usar aquesta figura per treballar entre la ciutadania. Un bon exemple és el cas de Sant Pere de Ribes, que treballa en la prevenció de la violència i la millora de la qualitat de vida urbana, com una forma de potenciar la participació ciutadana. Per tal que sigui vàlida, ha d’aconseguir integrar tots els nivells i tots els sectors en la direcció d’aquesta resolució: serveis socials, Policia Municipal, Síndic, educadors, etc. És una aposta pel diàleg i la cooperació.


Idioma: Català

ISSN 1133-2328


Administració local
Ciutadania
Experiències
Mediació
Participació comunitària 


Barcelona (Província)

Powered by Koha