Mediació intercultural i institucions escolars l'exemple del Quebec Núria Llevot Calvet - Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2003 - 12 p. 30 cm.

Inclou: Bibliografia, p. 146-147 Obtingut a:

Sumari: 1. Introducció 2. L'experiència dels agents de mediació 3. A tall de reflexions -Bibliografia Resum: L’increment de la multiplicitat cultural ha comportat que, en diversos països, s’elaborin diferents actuacions per aproximar posicions i millorar la comunicació entre progenitors i professionals de les institucions escolars, així com per facilitar l’adaptació del currículum a la diversitat cultural. Una de les opcions preses, amb cert èxit però no exempta d’errors, és la dels anomenats «mediadors interculturals». Una societat on aquesta figura, amb els noms d’agents de liaison i de milieu, s’ha desenvolupat és el Quebec. L’estudi dels seus encerts i limitacions, específicament a les institucions escolars, pot ser un referent a partir del qual cal reflexionar, atès el notable increment d’aquesta pràctica a Catalunya.


Idioma: Català


Bones pràctiques
Centres d'ensenyament
Experiències
Comunicació intercultural
Mediació
Menors


Canadà

Powered by Koha