Maza Gutiérrez, Gaspar

Opinió. L'espai públic com a lloc de trobada i convivència el paper de la pràctica esportiva Gaspar Maza Gutiérrez ; antropòleg. Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) - 2010

L'espai públic és un dels llocs més privilegiats per al desenvolupament de les activitats esportives en els seus aspectes més socials i inclusius. No obstant això, quan abordem el tema de l'espai públic hem de començar per reconèixer que la seva naturalesa és complexa, dinàmica i està en constant procés de canvi i transformació. També cal aclarir què entenem concretament per espai públic urbà. En el nostre context, considerem que conformen l'espai públic els llocs als quals tenim el dret legal d'accedir, on no hi ha dret d'admissió i on el comportament es regeix per la conducta establerta en el Codi civil.


Espais públics
Esports

Powered by Koha