Balboa, Rosina

Treballadors estrangers immigrants a Catalunya Rosina Balboa... [et al.] - Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Treball 1991 - 318 p. il. 30 cm - Món laboral 13 .

Bibliografia

-Aportacions a la comprensió del fenomen immigratori -Legalització d'estrangers: els temors i les esperances -Catalunya, un país tradicionalement receptor d'immigrants -Els treballadors estrangers a Catalunya -La immigració que ens espera -Per una política d'immigració -La immigració com a fenomen social -Esbós de prospectives per a la població d'origen nord-africà a Catalunya (1990-2000) -Immigrants: el més important està per arribar -La immigració i els sindicats -Cal una modificació urgent del marc jurídic -Treballadors estrangers pobres a Espanya: elements per a un debat -La Llei d'estrangeria: l'altra cara de l'Espanya comunitària -Per una cultura de la immigració -El cas italià, paradigma per Catalunya -Els nous països d'immigració -Nombre i procedència dels residents estrangers a 10 països de la CEE -Europeus de l'Est versos europeus de l'Oest -Els drets laborals dels treballadors immigrants a l'Europa Occidental -"Els africans són integrables" -Conclusions i recomanacions de l'Informe Ford del Parlament Europeu -Panorama de la contractació temporal a Europa -La desafiliació: treball precari i vulnerabilitat relacional -Les regions, escenari i actors de les polítiques formatives -Treball i estadística a Catalunya


Idioma: Català


Africans
Drets civils
Europa de l'Est
Immigració
Immigrants
Legislació
Emigració i immigració (Legislació)
Magribins
Minories
Política d'immigració
Racisme
Recomanacions
Sindicats
Treball


Catalunya
Espanya
Europa
Itàlia

Powered by Koha