De l'aquí no a l'així sí orientacions per planificar polítiques amb impacte ambiental - [Barcelona] Generalitat de Catalunya 2007 - 19 p. 23 cm

O:\Crd\37.00 Polítiques públiques\37.00Del_Orientacions_politiques_impacteambiental.pdf

La nostra societat cada vegada és més complexa. La ciutadania és més exigent i disposa de coneixements i capacitats per plantejar els seus punts de vista. No rep les polítiques públiques passivament, sinó que és capaç d’entendre’n els impactes i de valorar-los en funció dels seus interessos i les seves preferències. Disposar d’una ciutadania activa i compromesa és, evidentment, una bona notícia, una tendència que caldria celebrar i impulsar. És, també, un repte per als governants, ja que els exigeix fer les coses d’una altra manera. I aquesta és una segona bona notícia.


Idioma: Català


Medi ambient
Participació comunitària 
Política

Powered by Koha