2000-2015 objectius de Nacions Unides pel mil·leni Associació per a les Nacions Unides - Barcelona Nacions Unides 2005 - [5] p. 21 cm

Com a seguiment de la delcració del mil·leni, les Nacions Unides han establert vuit objectiusm els objectius de desenvolupament del mil·leni, que es pretenen assolir per l'any 2015, i que comprometen els països a adoptar mesures i aplicar esforços i recursos per aconseguir-los.


Idioma: Català


Drets humans
Igualtat
Llibertat
Medi ambient
Participació comunitària 

Powered by Koha