Els Drets del meu demà manual dels drets i deures de les persones grans Fundació Viure i Conviure - Barcelona Fundació Viure i Conviure@@Caixa Catalunya. Obra Social 2006 - 71 p. 20 cm

El manual ofereix informació jurídica, sanitària i social que ajudarà la persona gran a conèixer més i millor algunes situacions que poden dificultar el seu envelliment. Ofereix coneixement perquè les persones grans coneguin els seus drets i els seus deures, els defensin i els exigeixin. Així, en el camp jurídic es parla de les prestacions econòmiques a que es poden acollir les persones grans i es concreten els diferents tipus de pensions, altres mesures de protecció com els testaments vitals i tota la classe de documents relacionats amb les voluntats anticipades. En l'apartat social, es concreten altres mesures de protecció que ajuden a conviure amb la dependència i s'informa també de la varietat de programes d'atenció i assistència que realitzen algunes entitats. El maltractament o el mobbing immobiliari són altres de les qüestions tractades.


Drets humans
Persones grans dependents
Serveis socials


Catalunya

Powered by Koha