La Iintegració sociolaboral dels borderlines i l'experiència d'integració a l'Administració de la Generalitat de Catalunya Martínez Hernández, Andreu ; Associació Catalana Nabiu - JULIOL 2002 - Barcelona Associació Catalana Nabiu 2002 - 56 Pag.


Idioma: Català


Discapacitats mentals

Powered by Koha