La Despesa de caràcter discrecional dels ajuntaments i el seu finançament exercici 2001 Vilalta, Maite (Coordinadora) ; Mas, Daniel ; Sánchez, Adriana ; Jofre, Jordi ; Institut d'Economia de Barcelona ; Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència - OCTUBRE 2004 - Barcelona Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència 2004 - 183 Pag. 30 cm. - Elements de debat territorial 20 .


Idioma: Català


Inversions públiques

Powered by Koha