Font, Tomás

Les Tècniques de cooperació intermunicipal i la seva reforma Font, Tomás ; Universitat de Barcelona. Institut de Dret Públic - DESEMBRE 2002 - Barcelona Diputació de Barcelona. Àrea de Cooperació. Servei de Cooperació Local 2002 - 145 Pag. - Elements de debat territorial 16 .


Idioma: Català


Administració local

Powered by Koha