Alonso Varea, José Manuel

La Qualitat de vida dels usuaris dels programes de metadona Coordinació ; Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família Alonso Varea, José Manuel; direcció ; Val Liso, Asun - Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família 2002 - 238 Pag. 20 cm. - Documents de suport. Estudis 1 .


Idioma: Català


Drogoaddicció

Powered by Koha