La Població de Vic : anàlisi demogràfica i noves tendències de poblament 1975-1991 Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona - Capellades Ajuntament de Vic 1992 - 140 Pag. 23 cm. - Estudis 5 .


Idioma: Català

84-7602-149-6


Serveis socials

Powered by Koha