Guerreo Ruiz, Lucía

Análisis de las relaciones interculturales entre alumnos de 1º de ESO : proyecto educativo en el I.E.S. Llobregat : noviembre 1998 - marzo 1999 Silvia Mora Romero Dirección y coordinación: Lucía Guerreo Ruiz ; elaborado por - Hospitalet de Llobregat Ajuntament de l'Hospitalet. Àrea de Política Social [1999] - 33 p. 30 cm

Annexos.

Estudi realitzat a l'I.E.S Llobregat per tal de conèixer la situació real dels alumnes estrangers, les seves famílies, els professors i els alumnes i famílies autòctones. S'ha realitzat un estudi de necessitats per saber quines necessitats més urgents i factibles s'han d'atendre. El mètode que s'ha seguit és el de l'observació. Aquesta observació es va dur a terme durant la intervenció en l'hora de tutoria dels alumnes de 1r d'ESO, que començà el 17 de desembre de 1998 i acabà el 22 de març de 1999.


Educació
Experiències
Immigració


Barcelona (Província)
Hospitalet de Llobregat

Powered by Koha