Fullana, Judit

Alumnes d'origen africà a l'escola Fullana, Judit ; Besalú, Xavier ; Vilà, Montserrat - Madrid CCG Edicions 2003 - 237 p. 21 cm - Joan Puigbert 3 .

El present document és una síntesi del projecte de recerca El procés d'escolarització de l'alumnat fill de famílies immigrades d'origen africà escolaritzat a les comarques de Girona fet a partir de la col·laboració entre el Departament de Pedagogia de la UdG i el GRAMC. - Títol de la col·lecció a contracoberta: Joan Puigbert. Història, pedagogia, política. - Referències bibliogràfiques. - Apèndix metodològic de l'estudi: p. 211-234.

Sumari: A. Pròleg, p. 7 Capítol 1: Introducció, p. 11 Capítol 2: Escolarització i rendiment acadèmic, p. 23 Capítol 3: Entorns socials, famílies, centres educatius i alumnat d'origen africà, p. 49 Capítol 4: Abdul, Eva, Fàtima i Hassan, p. 95 Capítol 5: Conclusions i propostes, p. 163 B. Apèndix: Aspectes metodològics de l'estudi, p. 211 C. Referències bibliogràfiques, p. 235 D. Bibliografía bàsica i actual sobre els processos d'escolarització d'alumnat estranger a les escoles catalanes, p. 236 Resum: Es presenta el resultat de la recerca portada a terme durant el període 1998-2001 per part del Departament de Pedagogia de la UdG en relació amb la inserció escolar de l'alumnat d'origen africà a les escoles gironines. L'objectiu de l'estudi gira al voltant de tres aspectes: l'avaluació de l'índex d'èxit i fracàs escolar de l'alumnat immigrant africà al primer i segon cicle d'ESO en el curs 1997-1998; l'anàlisi de la trajectòria escolar i dels factors condicionants - familiar, socials, culturals, escolars i personals-del rendiment acadèmic de l'alumnat objecte d'estudi i; l'establiment de pautes orientatives de millora envers els professionals del procés d' escolarització dels immigrants d'origen africà. La metodologia d'anàlisi es basa tant en un estudi descriptiu i quantitatiu dels alumnes fills d'immigrants africans com en un estudi qualitatiu, a partir de l'estudi pràctic de nou casos. Si bé, la font de les dades resultants, provenen d'entrevistes i qüestionaris, l'anàlisi de la informació s'ha fet aplicant-hi tècniques d'anàlisi de contingut.


Idioma: Català

84-95483-43-2


Africans
Educació
Escolarització
Experiències
Família
Formació del professorat
Identitat cultural
Immigrants
Integració escolar
Integració social
Plans
Programes d'acollida
Projectes
Recepció i acollida (Immigració)
Segona generació im


Catalunya
Girona

Powered by Koha