Dictamen sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social Consejo Económico y Social - [s.l.] [s.n.] 2004 - 22 fulls 30 cm.

Pleno ordinario de 24 de noviembre de 2004 Obtingut a: http://www.ces.es/dictamenes/2004/Dic042004.pdf

Resum: Recull del dictamen on s'aprova el reglament que regula els drets i les llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, la memòria dels principals punts analitzats i es proporcionen algunes observacions al respecte.


Immigració
Integració social
Legislació


Espanya

Powered by Koha