Informe comissió d'estudi sobre la política d'immigració a Catalunya Comissió d'estudi sobre la política d'immigració a Catalunya - [Barcelona] Comissió d'estudi sobre la política d'immigració a Catalunya [2001] - 35 p. 30 cm

I. Els antecedents 1. La Comissió: composició, calendari i treballs 2. El marc normatiu: la Constitució i l'Estatut d'autonomia, les Lleis d'estrangeria, els drets dels estrangers II. L'estudi 1. Preàmbul 2. Consideracions generals: sobre els fluxos migratoris, sobre l'heterogeneïtat de la immigració 3. Recomanacions generals 4. Polítiques, actuacions: política d'assentament, política d'educació, política laboral, política d'habitatge i d'urbanisme, política de sanitat i d'accés als serveis socials, acció política, de govern i administrativa 5. Requeriments addicionals


Idioma: Català


Drets civils
Immigració
Immigrants
Legislació
Política d'immigració
Política educativa
Política laboral
Política sanitària


Catalunya

Powered by Koha