Anàlisi dels condicionants necessaris per a promoure la inserció laboral de les dones a la demarcació de Lleida CRESC - Barcelona CRESC 2000 - [38] fulls taules i gràf. 30 cm

Annex d'enquesta per a l'estudi de l'ocupació de les dones a les comarques de Lleida

Estudi basat en enquestes per a l'estudi de l'ocupació de les dones a les comarques de Lleida . Només van ser entrevistades dones aturades i inactives i que treballin sense Seguretat Social. I. Introducció II. Població i mercat de treball II.1. Població activa III. Metodologia III.1. Contextualització i processament de l'enquesta IV. Anàlisi de resultats IV.1. Estructura d'edats de la mostra IV.2. Distribució segons l'estat civil IV.3. Nivell d'estudis IV.4. Antecedents laborals IV.5. Principals sectors on han treballat (...) V. Conclusions VI. Recomanacions


Idioma: Català


Dones
Enquestes
Indicadors
Integració al treball
Promoció de les dones
Treball


Lleida (Província)

Powered by Koha