Aprendiendo un idioma para trabajar Cruz Roja Española - Madrid Cruz Roja Española 2002 - 96 p. il. 30 cm

Sumari: 1. En los servicios integrados de empleo, p. 4 2. Busco trabajo, p. 10 3. Tengo una entrevista, p. 16 -Repaso 1, p. 22 4. Mi trabajo, p. 26 5. En el tajo, p. 32 6. En la cocina, p. 38 -Repaso 2, p. 44 7. En la casa, p. 48 8. En el almacén, p. 54 9. En la tienda, p. 60 -Repaso 3, p. 66 10. En la fábrica limpiando, p. 70 11. En el bar, p. 76 12. En el súper, p. 82 -Repaso 4, p. 88 -Pictodiccionario, p. 92 -Los verbos, p. 95 -Solución de las autoevaluaciones, p. 96 Resum: Curs de castellà per a estrangers molt orientat cap el món laboral. Es tracta d'un llibre de text que situa a l'alumne en diverses situacions possibles que es poden donar en el procés de cerca de feina, en les relacions amb els companys, etc. També inclou situacions quotidianes. El mètode es basa en exercicis on l'alumne ha de relacionar, ordenar o omplir espais buits. Al final del llibre hi ha les solucions als exercicis de repàs.


Idioma: Castellà

84-294 7906-6


Castellà
Ensenyament de llengües
Educació d'adults
Immigrants
Llenguatge i llengües

Powered by Koha