Quiroga, Violeta

Atenció als menors immigrants col·laboració Catalunya-Marroc Quiroga, Violeta (relatora) - Barcelona Fundació Jaume Bofill 2002 - 104 p. 20 cm - Finestra oberta 26 .

Resum: Després que el fenomen dels menors immigrats no acompanyats esclatés als mtjants de comunicació de Catalunya, a finals de 1998, la Fundació Jaume Bofill va convocar unes jornades de treball a Can Bordoi els dies 31 de maig i 1 de juny de 2001. En aquestes jornades, entre altres línies d'actuació es valorava la repatriació dels infants dins un marc de col·laboració amb Marroc. Sumari: I. Introducció II.Jornada técnica 1. Ponències: Situació a Catalunya 2. Ponències: Experiències a altres indrets 3. Aportacions principals en el debat obert III.Jornada Institucional 1.Ponències de diversos representants d'institucions espanyoles i marroquines 2. Aportacions de la resta de representants institucionals convidats IV.Conclusions Annex. Llista de persones assistents


Idioma: Català


Cooperació
Immigrants
Marroquins
Menors
Infants abandonats
Relacions internacionals
Serveis socials


Catalunya
Marroc

Powered by Koha