Avantprojectes UPD 2000 Baix Llobregat. Consell Comarcal - [S.l.] [S.n.] [200-] - 86 fulls 30 cm

Inclou un total de 18 avantprojectes a dintre de la unitat de promoció i desenvolupament del Baix Llobregat corresponents a les àrees d'intermediació, formació, suport a l'empresa i els emprenedors i qualificació.

Resum: Aquest projecte pretén dotar a la comarca del Baix Llobregat d'un seguit d'eines en matèria d'immigració, especialment en el camp de la ocupació. S'estructura en quatre grans apartats o àrees: intermediació, formació, suport a l'empresa i els emprenedors, i qualificació. Cada àrea, al seu torn, pot subdividir-se en diversos projectes. En tots els casos es defineix en primer lloc una metodologia per cumplir els objectius i les diverses fases que cal seguir. A intermediació donen un seguit de pautes per tal de millorar la qualitat de vida dels immigrants afavorint la seva ocupabilitat plena. A l'àrea de formació es vol aconseguir coordinar el disseny i la planificació de la formació professional i permetre el coneixement de la totalitat de l'oferta formativa disponible. L'àrea de suport a l'empresa i els emprenedors es planteja com a objectiu final l'impuls d'iniciatives i recursos per al desenvolupament del teixit empresarial, elaborant mecanismes que afavoreixin el creixement econòmic i la creació d'ocupació. I en darrer lloc, l'apartat de qualificació vol constituir-se en observatori permanent del mercat de treball, especialment del tema de la precarietat laboral, i establint mecanismes d'avaluació.


Idioma: Català


Avaluació
Catàlegs
Directoris
Dones
Empreses
Formació ocupacional
Immigració
Indústries
Integració al treball
Integració social
Joves
Innovacions tecnològiques
Discapacitats
Política laboral
Projectes
Treball


Baix Llobregat

Powered by Koha