Sassen, Saskia

Contrageografías de la globalización género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos Sassen, Saskia ; Gil Araujo, Sandra - Madrid Traficantes de sueños 2003 - 126 p. 20 cm - Mapas 2 .

Bibliografía: 115-125

Sumario: Introducción. Contrageografías: circuitos alternativos para una ciudadanía global, p. 11 1. Los impactos de las tecnologías de la información en la economía y política urbanas, p. 27 2. Contrageografías de la globalización. La feminización de la supervivencia, p. 41 3. Lo que no se ve. Hacia un análisis feminista de la economía global actual, p. 67 4. Reubicar la ciudadanía. Posibilidades emergentes en la nueva geografía política, p. 87 Bibliografía, p. 115-125 Resum: S'exposa la vinculació existent entre l'impacte de la globalització econòmica i la pèrdua progressiva de sobirania i legitimació de l'Estat-nació. Aquest nucli argumental, que s'anirà desenvolupant amb la seva estreta vinculació amb la progressiva feminització de la força de treball, de la pobresa i dels fluxos migratoris donarà pas a l'article més controvertit i novedós: la transformació del concepte clàssic de ciutadania. Pel que fa a aquest últim concepte apareix articulat en el punts següents: la interrelació existent entre la ciutadania, la nacionalitat i el drets humans; la desnacionalització del concepte de ciutadania; la reconfiguració de la ciutadania per part dels agents econòmics emergents; les diferents jerarquíes de ciutadania existents i l'emergència de moviments i organismes no governamentals de caràcter antiglobalitzador.

84-932982-0-4


Ciutadania
Dones
Economia
Feminisme
Globalització
Immigració
Sociologia
Tecnologia de la informació

Powered by Koha