Convivencia social e intercultural en territorios de alta diversidad encuesta 2010 sobre convivencia intercultural en el ámbito local - Barcelona Obra Social La Caixa 2012 - 260 p.

L'informe s'emmarca en el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural que l'Obra Social “la Caixa” impulsa en 17 territoris marcats per la seva elevada diversitat. A aquests s'han sumat 8 territoris de control, que completen els 25 que aborda l'anàlisi. La conclusió del treball de recerca és que en aquests territoris, i en termes generals, els processos de nova diversificació sociocultural i d'establiment de noves relacions socials i interculturals a Espanya s'estan produint en un marc predominantment positiu.


Actituds
Comunicació
Convivència
Immigrants
Comunicació intercultural
Participació comunitària 

Powered by Koha