Dades sobre població estrangera al Prat de Llobregat (any 2001) ús dels serveis municipals per part de població estrangera (any 2000) Ajuntament del Prat de Llobregat - Prat de Llobregat Ajuntament del Prat de Llobregat [2002?] - 14 fulls taules i gràf. 30 cm

Buidat de dades disponibles sobre el tema de la immigració per tenir una visió aproximada de la situació al Prat. Conté dades demogràfiques i dades relacionades amb l´ús dels serveis municipals per part de la població immigrada.


Idioma: Català


Demografia
Educació
Estadística
Educació d'adults
Formació ocupacional
Habitatge
Immigrants
Sanitat
Serveis municipals
Serveis socials
Treball


Barcelona (Província)
Prat de Llobregat

Powered by Koha