Jimeno. Juan F.

Demographic change, immigration, and the labour market a european perspective Juan F. Jimeno - [S.l.] [S.n.] 2003 - 33 fulls 30 cm

Inclou: Referències bibliogràfiques, f 18-19 -- Taules estadístiques

Resum: Aquest document vol analitzar el canvi que s'està produint en la demografia de la població d'Europa. Parteix de la hipòtesi que l'envelliment de la població europea pot implicar una reducció de la taxa d'ocupació els propers vint anys a la Unió Europea. Però aquesta realitat estarà a ben segur modificada per una nova realitat: la immigració, un factor molt important a tenir en compte en el mercat de treball dels propers anys. N'analitza tota aquesta realitat a partir de fòrmules matemàtiques en un intent de portar a terme tota una sèrie d'estimacions. El marc teòric es complementa amb tot de taules que il·lustren les fòrmules abans plantejades.


Atur
Avaluació
Demografia
Discriminació en el treball
Estadística
Immigració
Indicadors
Integració al treball
Treball

Powered by Koha