Dijk, Teun Adrianus van

Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina Teun A. Van Dijk - Barcelona Gedisa 2003 - 205 p. 22 cm - Libertad y cambio .

Sumari: - Agradecimientos, p. 9 - Prólogo, p. 13 1. Racismo y discurso de élite en España - Introducción, p. 19 - Contextos históricos, p. 21 - Inmigración y racismo contemporáneos en España, p. 24 - Política, p. 31 - Los medios de comunicación, p. 50 - Racismo en el trabajo, p. 67 - Otras formas de racismo de élite, p. 79 - Conclusión, p. 91 Resum: L’autor desenvolupa una anàlisis del que ell anomena “racisme d’elit” fonamentant-se en la teoria crítica del racisme, aquesta és el resultat de la interacció de diferents investigacions acadèmiques, socials, culturals i polítiques; i, és per això, que l’anàlisi que desenvolupa en aquest llibre s’orienta cap a la problemàtica més que cap a la disciplina, això és: el racisme com a problema social i polític de les societats blanques occidentals. I per portar-ho a terme s’utilitza l’anàlisi del discurs, la lingüística, la psicologia cognitiva i social, la sociologia, la antropologia, les ciències polítiques i la història per a descriure les múltiples dimensions d’aquest problema complex: quin és el paper de les elits i quin és el paper del seu discurs en la reproducció del racisme. L’estudi es centra en el cas d’Espanya i l’Amèrica Llatina 2. Racismo y discurso de élite en Latinoamérica - Introducción, p. 99 - Discurso de élite y racismo en Latinoamérica, p. 108 - Racismo discursivo, p. 113 - Discurso político, p. 117 - Discurso parlamentario mexicano sobre pueblos indígenas, p. 119 - Discurso político y mediático en Argentina, p. 132 - Discurso mediático en Chile, p. 145 - Discurso de élite y racismo en Brasil, p. 156 - Otros países, p. 176 - Conclusiones, p. 189 3. Bibliografía, p. 193-205


Idioma: Castellà


Aspectes socials
Avaluació
Discriminació en el treball
Discriminació
Immigració
Minories
Mitjans de comunicació de massa
Política
Racisme
Sociologia


Amèrica Llatina
Espanya

Powered by Koha