Aparicio Gómez, Rosa

El Estado del bienestar y la inmigración en España Andrés Tornos [Instituto Universitario sobre Migraciones (Universidad Pontificia de Comillas) Dirección: Rosa Aparicio Gómez ; Realización - Madrid Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría General de Asuntos Sociales, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales cop. 2002 - 123 p. 22 cm - Inmigración y refugio 5 .

Bibliografia: p. 119-121

Sumari: A. Presentación, p. 7 B. Planteamiento, p. 9 Parte I. Las instituciones del bienestar y la integración de los inmigrantes, p. 13 Capítulo 1. Estado del bienestar y estilos de democracia, p. 17 Capítulo 2. Opción democrática por la integración de los emigrantes y Estado del Bienestar, p. 33 Parte II. Itinerario trazado para las pesquisas, p. 51 Capítulo 1. El ajuste lógico del estudio, p. 55 Capítulo 2. Recursos metodológicos, p. 61 Parte III. Síntesis de la información obtenida, p. 69 Capítulo 1. La literatura sobre el acceso de los inmigrantes a los sistemas del bienestar, p. 71 Capítulo 2. Los datos recuperables de fuentes secundarias, p. 77 Capítulo 3. La exploración de las formas de discurrir sobre el bienestar, p. 89 C. Conclusiones, p. 111 D. Bibliografia, p. 117-121 Resum: Aquest volum analitza críticament la situació de l'Estat del Benestar a Espanya, tant globalment com en els seus distints components tals com la Seguretat Social, el mercat laboral amb èmfasi en l'anàlisi de la precarietat, la situació de la immigració, la qualitat i el finançament de l'educació, i el seu impacte en la mobilitat social, la sanitat, l'escolarització de la primera infància, la protecció social de les persones en situació de dependència, l'habitatge per als joves, els efectes redistributius de la reforma de l'IRPF de 1999 i les desigualtats en salut i qualitat de vida de la població espanyola. Aquests temes, que són els quals segons les enquestes interessen més a la població, són tractats per experts de gran prestigi nacional i internacional que documenten l'escàs desenvolupament de l'Espanya Social.

84-8446-050-9


Democràcia
Educació
Estat del benestar
Immigració
Integració
Política d'immigració
Política social
Salut
Treball


Espanya

Powered by Koha