Solé, Ariadna

Els Fantasmes de l'exclusió ordre, representacions i ciències socials a la ciutat contemporània Solé, Ariadna - Barcelona Universitat de Barcelona 2011 - 220 p

El llibre recull les actes de les jornades que es van fer al novembre del 2009 a la Facutlat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. El llibre vol ser un reflex de la pluralitat d'interessos i perspectives que poden trobar-se dins del grup, una diversitat que, tot i provocar a vegades el desconcert dels visitants ocasionals, aporta una riquesa inestimable als debats interns.


Gitanos
Immigrants
Musulmans
Sociologia
Urbanisme

Powered by Koha