Enquesta sobre la immigració a Barcelona (Ciutat Vella, Eixample i Sants-Montjuïc) informe Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica - [Barcelona] Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica 2000 - 31 fulls taules i gràf. 21 x 30 cm

1. Presentació 2. Visió general de la ciutat i del barri 3. Presència de persones immigrades 4. Visió general sobre la immigració 5. Reconeixement dels drets i deures de les persones immigrades 6. Opinions i actituds vers la immigració 7. El paper de les instituticions i els ciutadans 8. Trets característics dels entrevistats 9. Algunes conclusions


Idioma: Català


Actituds
Enquestes
Estadística
Immigració
País d'acollida


Barcelona

Powered by Koha