Esport i immigració Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 2002 - 100 p. il. b/n 28 cm - Apunts: educació física i esports .

Sumari: -De les pràctiques físiques primigènies a l'esport educatiu (II) -introducció al dossier: esport i immigració a debat -diferent smirades sobre la immigració i l'esport -esport, immigració i interculturalitat -esport per a immigrants: instrument d'integració? -la Unió italiana d'esport per a tothom (UISP) i l'esport per a immigrants -immigració i escola: experiències d'integració a Hamburg -l'esport i el seu paper en els mecanismes de reproducció social de la població immigrada estrangera -i què fem a casa nostra? -per seguir treballant amb el tema: una bibliografia sobre esport i immigració -Miscel·lània: -precisions sobre el conte de Maria Àngels Anglada, el veritable origen dels jocs olímpics -EL Farah es mou: una experiència amb dones magribines -l'esport a la biblioteca: els bascos Resum: L’esport ha estat sovint, especialment en els darrers temps, reivindicat per diversos actors socials com a un instrument d’integració amb unes possibilitats excepcionals, a més a més d’un important element d’interculturalitat. No hi ha dubte que, com a element plenament social que és, l’esport forma part d’un imaginari construït al voltant d’un “nosaltres” col•lectiu i, per tant, en ser un element definidor d’identitat, és també susceptible de convertir-se en un instrument d’integració. Un altre problema és què entenem per integració i, d’altra banda, quins són els mecanismes mitjançant els quals l’esport pot ser utilitzat com a element/instrument d’aquesta integració. Aquest article intenta analitzar algunes d’aquestes qüestions al voltant de l’esport i la immigració des de diferents perspectives.


Idioma: Català


Bibliografia
Bones pràctiques
Esports
Immigració
Integració social
Comunicació intercultural

Powered by Koha