Evolució de la immigració en 26 municipis de la província de Barcelona 1998 - 2002 CRID. Observatori de la diversitat - Barcelona CRID - Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat [2002?] - [9 fulls] 30 cm

Document elaborat pel CRID

Sumari: -Presentació -Evolució de la població de nacionalitat estrangera 1998-2002 -Població estrangera. 1998 -Població estrangera. 2000 -Població estrangera. 2002 -Quadre sintètic: població estrangera 1998, 2000 i 2002 -Quadre sintètic: orígens de la població estrangera 1998, 2000 i 2002 Resum: Informe que recull i analitza sumàriament les dades de població estrangera a diferents poblacions de la província de Barcelona a partir de les dades obtingudes al web de l'Institut Nacional d'Estadística. L'objectiu és traçar una evolució pel període 1998 - 2002.


Idioma: Català


Estadística
Estrangers
Immigració
Immigrants
Indicadors


Barcelona (Província)

Powered by Koha