Manzanera i López, Rafael

Grup de treball sobre drogodependències : document de conclusions i propostes Jaume Fores i LLasat ; ERC... [et al.] coordinador: Rafael Manzanera i López ; [participants - Barcelona Ajuntament de Barcelona. Consell Municipal de Benestar Social 1999 - 14 fulls 30 cm

Documentació lliurada pel Consell Municipal de Benestar Social 1999

I. Composició del grup II. Conclusions i propostes Recomanancions i propostes: Deu anys de pla de drogues: estat de situació Maltractament a les dones i alcoholisme Avaluació dels programes d'intercanvi de xeringues a Barcelona Plans de drogues als districtes Observatori de nous costums juvenils Programes de manteniment amb metadona: sida i altres reptes


Idioma: Català


Dones
Joves
Maltractament
Programes d'acció social
Drogoaddicció


Barcelona

Powered by Koha