I Jornada sobre nova ciutadania : àmbit local i multiculturalitat : Tortosa, 29 de juny de 2002 UOC Universitat Oberta de Catalunya ; Coordinadora d'Entitats per a la Immigració del Baix Ebre Organitzen - [Tortosa] Coordinadora d'Entitats per la immigració del Baix Ebre 2002 - 1 vol. en paginació múltiple 30 cm

Dossier de premsa en castellà. - Contingut parcial: El pla per a la Immigració i la ciutadania de la Diputació de Barcelona / Rosa Barenys (CRID). - Amb: Entrevista a Will Kymlicka / Univers Bertrana...[et al.] - Inclou petit dossier de premsa en matèria de multiculturalisme.

Sumari: 1. Ajuntament de Mataró. Regidoria d'Igualtat i Solidaritat. Pla per a la Nova Ciutadania de Mataró (presentació power point) 2. Rosa Barenys (CRID). El Pla per a la immigració i la ciutadania de la Diputació de Barcelona 3. Jordi Pascual i Saüc. Immigració i interculturalitat en les polítiques públiques a Europa: elements per a una anàlisi comparativa A. Annexos: - Entrevista a Will Kymlicka - Dossier de premsa Resum: Recull de la primera d'una sèrie de jornades que tenen per objectiu debatre conceptes com el tractament de la diversitat, la convivència, la interculturalitat, la societat multicultural i multireligiosa, la nova ciutadania, els drets i els deures dels ciutadans, amb experiències i aportacions des de l'àmbit polític i tècnic, centrant-se en experiències de l'àmbit local.


Idioma: Català


Administració local
Administració pública
Avaluació
Ciutadania
Drets civils
Immigració
Comunicació intercultural
Multiculturalisme
Planificació
Plans
Premsa


Barcelona (Província)
Canadà
Catalunya
Europa
Mataró

Powered by Koha