La Immigració irregular subsahariana a través del Marroc i cap a la Unió Europea recopilació de textos sobre immigració - Barcelona [s.n.] 2002 - 33 f. 30 cm

Contingut parcial: Derecho europeo -- Asociación Unión Europea-Marruecos -- Acuerdos bilaterales hispano-marroquíes en materia de trabajadores migrantes --Legislación marroquí.

Sumari: Recopilación de textos normativos A) Derecho Europeo B) Asociación Unión Europea-Marruecos C) Acuerdos bilaterales hispano-marroquíes en materia de trabajadores migrantes D) Legislación marroquí Resum: Document que, a data 19 de novembre de 2002, recull un seguit de textos legislatius referents a immigració, estructurats en quatre apartats. El primer capítol recull aquells textos i acords relacionats amb el dret i política de la Unió Europea (com per exemple, els acords d'Amsterdam, Tampere, Laecken i Sevilla). El segon apartat recull textos jurídics de relació entre la Unió Europea i el Marroc. El tercer capítol se centra en els textos entre Espanya i el Marroc en matèria treballadors immigrants. El darrer apartat i més extens recull la legislació marroquina pròpiament.


Asil, Dret d' 
Estrangers
Immigració
Immigrants il·legals
Legislació
Migració
Permís de residència
Recepció i acollida (Immigració)
Refugiats
Subsaharians
Treball


Marroc

Powered by Koha