Inser-im : un projecte per a la inserció laboral dels immigrants magribins l'experiència de les entitats locals en el Programa de l'FSE de lluita contra l'atur gestionat per la Diputació de Barcelona - Barcelona Diputació de Barcelona 2000 - 147 p. 24 cm - Quaderns del Fons Social Europeu 8 .

Luis Miquel Narbona (CRID) ha format en l'equip de treball. -- Bibliografia p. 79

Aquesta viutena publicació està dedicada al projecte pilot INSER-IM, destinat a facilitar la insercció sociolaboral dels immigrants nord-africans. El projecte va néixer a l'empara del Programa FSE, Objectiu 3, i és una elaboració realitzada amb la col·laboració d'un grup d'ajuntaments. Parteix de l'anàlisi de les accions per a la insercció sociolaboral dels immigrants, realitzades pels ajuntaments en anteriors convocatòries, i defineix les línies d'actuació d'un model d'intervenció concebut com una acció positiva que forma part, articuladament, del conjunts de recursos per a la lluita contra l'atur de què disposa el territori.


Idioma: Català

84-7794-699-X


Administració local
Atur
Formació
Immigració
Immigrants
Integració al treball
Integració social
Magribins
Projectes
Treball


Barcelona (Província)

Powered by Koha