Jornades sobre una mirada de gènere a la Llei d'asil i estrangeria 17 i 18 de novembre de 2000 - Barcelona Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, Comissió de Dones Advocades, Ajuntament de Barcelona. Regidoria de Benestar Social [2000] - [64 f.] 30 cm.

Jornades celebrades, el 17 i 18 de novembre de 2000. -- El CRID hi assistí.

Ponències de les Jornades celebrades, el 17 i 18 de novembre de 2000: - Dret d'asil: extensió de la seva protecció dins els drets humans i ampliació de dret protegibles. Lídia Santos i Arnau. - Crítica feminista al dret d'estrangeria. Ruth Mestre i Mestre - França: Col·lisió entre els costums del país origen i el dret positiu del país de recepció... Anne Sireyjol. - Bèlgica : del respecte al rebuig: la dona i la família a la cultura estrangera, enfrontades als textes i a la pràctica jurídiques a Bpelgica... Patrícia Jaspis. - Col·lisió del dret positiu del país de recepció amb pràctiques culturals i legals dels països origen. Angeles López - Demografia i immigració. Andreu Domingo - Mutilacions genitals femenines: drets humans, tradicions i identitat. Adriana Kaplan


Idioma: Català ; Castellà


Dones
Drets civils
Família
Immigració
Legislació
Emigració i immigració (Legislació)
Circumcisió
Reagrupament familiar


Bèlgica
França

Powered by Koha