González Lobato, Janeth

La Immigració a debat diversitat i mitjans de comunicació Janeth González (coord.) - Barcelona Fundació Jaume Bofill 2004 - 42 p. 20 cm. - Debats 5 .

A la coberta: Can Bordoi : Aula Provença

Sumari: -Presentació, p. 5 1. Els periodistes davant la immigració, p. 7 1.1 Responsabilitat social del periodisme, p. 15 1.2 Tractament informatiu de la immigració, p. 16 1.3 És possible la normalització?, p. 17 1.4 La formació: una de les estratègies, p. 19 1.5 L’accés dels immigrants als mitjans, p. 20 2. Els col•lectius d’immigrants prenen la paraula, p. 23 2.1 Les entitats d’immigrants com a generadores d’informacions, p. 25 2.2 La diversificació de les fonts, p. 27 2.3 Un problema de desconfiança?, p. 29 2.4 Problemes i respostes, p. 30 3. Els mitjans públics i locals, p. 32 3.1 Tornant a les paraules, p. 36 3.2 Propostes concretes, p. 37 4. Conclusions, p. 39 -Annex. Llista de participants, p. 41 Resum: Aquesta publicació recull la crònica de les 4 sessions del seminari Diversitat i Mitjans de Comunicació, que es va dur a terme durant els mesos d’octubre i novembre de 2003 dins del cicle “La immigració a debat”, organitzat per la Fundació Jaume Bofill. S'analitza el paper dels mitjans de comunicació en la immigració i la capacitat de donar la paraula als immigrants. El paper dels mitjans no ha de ser únicament generar informacions sobre els immigrants sinó també possibilitar la seva expressió, però per aconseguir-ho cal formar uns interlocutors vàlids, periodistes implicats amb l'immigrant.


Idioma: Català


Entitats sense ànim de lucre
Immigració
Immigrants
Mitjans de comunicació de massa

Powered by Koha