Solà-Morales, Roser

La Immigració a debat diversitat i participació Roser Solà-Morales (coord.) - Barcelona Fundació Jaume Bofill 2004 - 70 p. 20 cm. - Debats 4 .

A la coberta: Can Bordoi : Aula Provença

Sumari: -Presentació, p. 5 1. Associacionisme, p. 7 1.1 L’associació d’immigrants: funcions, destinataris, organització interna, p. 10 1.2 La relació entre entitats: necessitat de coordinació, p. 13 1.3 Relació amb l’Administració, p. 15 1.4 Les relacions de les associacions amb la societat civil: fan realment les associacions una funció integradora?, p. 19 2. Sindicalisme, p. 21 2.1 El control dels fluxos migratoris a través de l’oferta de treball, p. 26 2.2 La regulació del mercat, p. 28 2.3 Migracions economicolaborals o projectes vitals?, p. 29 2.4 Incoherència de la Llei d’estrangeria, p. 30 2.5 El paper dels sindicats, p. 31 3. Drets polítics, p. 36 3.1 Dret a vot i cohesió social, p. 42 3.2 Responsabilitat dels representants polítics, p. 44 3.3 El dret a vot i la integració, p. 46 3.4 Projecte comú i vinculació afectiva, p. 47 3.5 Requisits per al vot, p. 49 3.6 Evolució positiva, p. 51 4. Ciutadania, p. 52 4.1 Miratge de l’homogeneïtat versus necessitat d’un mínim comú denominador, p. 58 4.2 Reivindicar la idea de la ciutadania com a drets, p. 59 4.3 El mercat com a element d’exclusió, p. 61 4.4 La construcció de la identitat, p. 62 4.5 Bagatge cultural o tabula rasa, p. 66 -Annex. Llista de participants, p. 69 Resum: Aquesta publicació recull la crònica de les 4 sessions del Seminari Diversitat i Participació, que es va dur a terme durant els mesos de maig i juny de l’any 2003 dins del cicle “La immigració a debat”, organitzat per la Fundació Jaume Bofill. La participació ciutadana per part dels immigrants es vertebra a partir de quatre eixos que corresponen als quatre apartats del document: les associacions d'immigrants i les entitats, els sindicats i l'oferta de treball, el dret de vot i l'elecció de representants polítics com a element integrador, i la ciutadania.


Idioma: Català


Administració pública
Associacionisme
Associacions
Ciutadania
Drets polítics
Entitats sense ànim de lucre
Identitat cultural
Immigrants
Integració social
Emigració i immigració (Legislació)
Migració
Sindicats
Treball

Powered by Koha