La Inmigración brasileña en la estructura socioeconómica de España Carlota Solé ; leonarda Cavalcanti ; Sònia Parella - Madrid Observatorio permanente de la Inmigración 2011 - 276 p

http://extranjeros.meyss.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/archivos/La-inmigracion-brasilena-en-la-estructura-socioeconomica-de-Espana.pdf

Aquesta publicació recull els resultats d'una investigació centrada en la població brasilera assentada a Espanya, que permet conèixer les principals característiques d'aquest col·lectiu, en el qual les dones tenen un paper destacat. La investigació presta especial atenció a les estratègies d'inserció laboral del col·lectiu, i als itineraris laborals de les dones brasileres.


Brasilers
Dones
Economia
Immigració
Integració social
Treball

Powered by Koha