La Inmigración en España retos y propuestas Miguel Pajares - Barcelona Icaria 1998 - 351 p. 22 cm - Antrazyt 119 .

Bibliografia, p. 347-351

El llibre tracta els següents temes: 1. El dret a la diferència i el conflicte entre costums 2. Multuculturalisme i segregació 3. El diàleg intercultural 4. Apostar per la igualtat 5.Combatre el racisme

84-7426-371-9


Dones
Educació
Immigració
Integració social
Legislació
Racisme
Segona generació immigrant


Espanya

Powered by Koha