La Mediació comunitària com implantar-la als ajuntaments Flor de maig. Mediació Comunitària - Barcelona Diputació de Barcelona. Gabinet d'estudis de la Presidència. Centre per a la Innovació Local 2003 - 39 p. 30 cm. - Què s'ha dit 14 .

Febrer 2002-gener 2003. -- Inclou: Bibliografia: p. 37

Sumari: -Introducció, p. 7 -Síntesi de continguts, p. 9 1. Què pot aportar la mediació comunitària als ciutadans?, p. 11 2. Característiques de la mediació comunitària, p. 15 3. Diferències i similituds amb altres sistemes de resolució de conflictes, p. 20 4. La implantació de la mediació comunitària als municipis, p. 24 5. Característiques dels serveis de mediació comunitària, p. 28 6. Conclusió: evitar conflictes mal gestionats, p. 35 -Bibliografia, p. 37 Resum: Aquest document presenta les principals aportacions dutes a terme per un grup de càrrecs electes locals al llarg d'un any a Flor de Maig. Aquesta activitat tenia l'objectiu de conèixer i debatre la conveniència d'implantar serveis de mediació comunitària al món local. Aquest treball defensa el paper de la mediació comunitària com a reforç d'altres vies de resolució de conflictes o de construcció de consensos socials que ja existeixin, com els síndics de greuges locals, els consells consultius o altres mecanismes de participació ciutadana. La bibliografia s'estructura per temes.


Idioma: Català


Entitats sense ànim de lucre
Mediació

Powered by Koha