Resolució 858/VI del Parlament de Catalunya, per la qual s´aprova el document de la Comissió d´Estudi sobre la Política d´Immigració a Catalunya (tram. 260-00001/06) - [Barcelona] Publicacions del Parlament de Catalunya 2001 - 40 p. 21 cm

Títol a la coberta: Document de la Comissió d´Estudi sobre la Política d'Immigració a Catalunya

I. Els antecedents 1. La Comissió 2. El marc normatiu II. L´estudi 1. Preàmbul 2. Consideracions generals 3. Recomanacions generals 4. Polítiques, actuacions: -política d´assentament -política d´educació -política laboral -política d´habitatge i urbanisme -política de sanitat i d´accés als serveis socials -acció política, de govern i administrativa 5. Requeriments addicionals


Idioma: Català


Habitatge
Legislació
Política d'immigració
Política educativa
Política laboral
Política sanitària
Política social
Urbanisme


Catalunya

Powered by Koha